Per tal de satisfer els clients i el mercat necessita, XL titani investiga i desenvolupa diversos tipus de nous productes, com ara l'equip de titani, parafangs titani, etc.