Estils més populars de fruits secs són els fruits secs hexàgon de titani, titani vorell fruits secs, fruits secs pany de titani i fruits secs gla de titani. Fruits secs de titani es poden trobar en mides estàndards, així com moltes mides d'encaixar totes les aplicacions.