Els estils més populars de pins són titani forquilla pin i agulles de clavilles de titani. Agulles de titani es poden trobar en mides estàndards, així com moltes mides d'encaixar totes les aplicacions.